Sarkana palmu ella Carotino; Red palm oil Carotino

Funkcionālās īpašības

· Carotino Palmu eļļa ir divreiz frakcinonēta palmu eļļa, kā rezultātā cieto tauku daļiņu sastāvs tiek samazināts. To lieto dabīgā veidā nehidroginējot.

Pārtikas produktiem, kuros izmanto Carotino palmu eļļu piemīt ilgāks derīguma termiņš, jo eļļa ir izturīga pret oksidēšanos un nerada smacīgumu. Augstas oksidēšanās stabilitātes dēļ, Carotino palmu eļļa tiek uzskatīta par vienu no vislabākajām cepjamajām eļļām. Saturot mazu linolskābes procentu, cepšanas laikā nerodas sadeguma smaka.

Carotino Palmu eļļai ir tendence kristalizēties, kas palielina putošanas kvalitāti lietojot kūkās un margarīnos. Palmitīnskābei ir laba īpašība tauku ventilācijai/cukuru mix, piemēram maizes cepšanā.

· Derīguma termiņš

Izceptai maizei pielietojot Carotino Palmas eļļu, piemīt labāka struktūra un garāks derīguma termiņš.

Carotino Palmu eļļu lieto ražojot sauso kūku miksus, augu izcelsmes un augstās stabilitātes dēļ.

· Biskvīta krēmi

Carotino Palmu eļļu bieži lieto ražojot biskvītu krēmus, kuriem nepieciešama vajadzīgā kušanas temperatūra un augstāka cietības pakāpe.

Atpakaļ